Предприятия группы Метинвест Feedback

ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
Results
 

Безперервне вдосконалення

Операційне покращення – впровадження ініціатив,  спрямованих на досягнення максимальної ефективності в сфері виробничо-технологічної, інноваційної,  енерго-  і ресурсозберігаючої, природоохоронної та соціальної діяльності підприємства, що відповідає  принципам:

 • безперервності;
 • своєчасності;
 • надійності;
 • оптимальності;
 • пріоритетності;
 • послідовності;
 • моніторингу.

До операційних покращень належать ініціативи, що реалізуються в оптимальні терміни, спрямовані на зниження витрат виробництва продукції на базі сукупності вимог:

 • удосконалення виробництва і раціональне використання ресурсів;
 • підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва;
 • покращення умов праці та екологічної обстановки;
 • виявлення та усування причин, що стримують ріст виробництва (розшивання вузьких місць);
 • використання запозиченого від інших підприємств передового досвіду та організаційно-технічних розробок;
 • удосконалювання технологій, створення і доопрацювання конструкцій використовуваних виробів та техніки;
 • ефективний підбір складу використовуваних матеріалів;
 • застосування принципу «аутсорсингу» допоміжних та ремонтних виробництв і підрозділів;
 • підвищення якості вироблюваної продукції (від напівфабрикатів до кінцевого продукту)
 • інвестиційна діяльність (у т.ч. IT-інвестиції)

До операційних покращень не належать:

 • фінансова діяльність;
 • забезпечення активів;
 • збут готової продукції;
 • діяльність служби безпеки;
 • юридична діяльність активів.

Мета операційних покращень: 

 1. Зниження витрат  на операційну діяльність і, як наслідок, поліпшення фінансового результату підприємства і в цілому компанії за рахунок управління операційною ефективністю роботи агрегатів і устаткування для забезпечення технологічних і економічних переваг; управління ефективністю енергетичного господарства з максимально можливими зниженнями паливно-енергетичних витрат і зменшенням втрат енергоресурсів.
 2. Впровадження заходів з безпечних умов праці та захисту навколишнього середовища;
 3. Створення ефективної організаційної структури керування безперервними удосконалюваннями на довготривалий період в рамках розвитку бізнесу;
 4. Підвищення іміджу Компанії за рахунок кожної впроваджуваної ініціативи;
 5. Досягнення Компанією рівня передових європейських стандартів;
 6. Максимально ефективна синергія активів Металургійного дівізіону.

Засоби розробки і впровадження безперервних операційних покращень:

 1. Проведення бенчмаркінгу власними силами, а також з залученням сторонніх консалтингових компаній  і профільних інститутів;
 2. Розробка і впровадження проекту з ОП під керівництвом Команди зі складу  провідного топ-менеджменту  Компанії;
 3. Залучення до процесу постійних покращень кваліфікованих спеціалістів на всіх організаційних рівнях Компанії (створення виконавчих команд);
 4. Оперативна та ефективна взаємодія з іншими напрямами діяльності (закупівлі, планування виробництва та збуту, якість продукції та ін.);
 5. Розробка регламенту, методик за цим напрямом.

Організація процесу:

 1. Постановка цілей і задач;
 2. Визначення напрямів роботи;
 3. Розробка поетапного детального плану дії;
 4. Розробка і затвердження регламентуючих документів, універсальних для всіх підприємств Групи;
 5. Залучення компетентних, ініціативних та досвідчених спеціалістів з відповідних підрозділів активів;
 6. Залучення на певних етапах роботи консалтингових компаній і профільних інститутів;
 7. Узгодження всіх послідовних дій і розроблених документів з Керуючою компанією.

Моніторинг проектів безперервних операційних покращень:

 1. Джерелом інформації для аналізів, розрахунків і висновків є офіційні документи по сферах діяльності: технічні звіти, калькуляції, документи управлінської звітності, офіційні звіти консалтингових компаній і профільних інститутів та ін.;
 2. Безперервне відстежування і звітність за всіма впроваджуваними і впровадженими ініціативами;
 3. Наявність єдиної інформаційної бази даних всіх прецедентів з цього напрямку.

Результатом реалізації безперервних операційних покращень є:

 • підвищення конкурентоспроможності компанії;
 • адаптація компанії до зовнішніх умов, що змінюються,  вимог ринку;
 • подальший підйом іміджу компанії;
 • створення стійкої культури «ощадливості» у працівників компанії.

Результати реалізації комплексної програми безперервних поліпшень в першу чергу пов'язані з щоденною злагодженою командною роботою. Також високому результату сприяють щотижневі семінари з обміну досвідом між цехами комбінату, проведення перехресних аудитів із залученням помічників з БВ, а також стандартизація інструментів БВ по підприємству і висока міра залученості структурних підрозділів в процес безперервного вдосконалення. Крім того велику роль в досягненні результатів зіграла система кураторства. Так, за кожним структурним підрозділом закріплений куратор від дирекції, який є лідером змін і надає допомогу підрозділам в рішенні їх точкових проблем.

У 2014 році буде продовжено роботу з розвитку рівня зрілості СБВ. Пріоритетними напрямками розвитку вибрано наступні: навчання персоналу, 100%-на залученість персоналу в процес сфокусованих поліпшень через участь в командах БВ, стандартизація інструментів і системна робота з обміну досвідом і кращими практиками.