Предприятия группы Метинвест Feedback

ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
Results
 

Інвестиції та іновації

ПАТ «МК«АЗОВСТАЛЬ» проводить активну діяльність в області інвестицій та інновацій, постійно збільшуючи об'єми і ефективність виробництва, підвищуючи якість продукції, скорочуючи витрати, підтримуючи існуючі виробничі потужності.

Свідоцтвом даної діяльності є реалізація проектів, направлених на збільшення виробництва чавуну, збільшення об'ємів конвертерної сталі, що виплавляється, підвищення якості за рахунок використання установок ківш-піч і вакууматора, а також збільшення об'ємів виробництва безперервно литих слябів.

Упроваджені проекти

  • З метою збільшення пропускної спроможності, забезпечення умов складування, охолодження, обробки та відвантаження слябів споживачеві завершується реалізація проекту з реконструкції Транспортно-обробного відділення ККЦ з установленням транспортно-обробної лінії поставки ЗАТ «НКМЗ», а також кранового обладнання, 1-го г/п 36т и 2-х г/п 110т кранів, виробництва ЗАТ «Сибважмаш».
  • В області підвищення якості та створення нових видів продукції реалізовано проект «Організація лабораторії для проведення випробувань на стійкість металу до сірководневої корозії і водневого розтріскування», який дозволить проводити випробування на  сірководневу корозію та водневе розтріскування металу з метою виходу на нові ринки збуту продукції.
  • З метою підтримки існуючих виробничих потужностей реалізовано проект «Заміна вуглеперевантажувача відкритого складу №1». Здійснено заміну  морально і фізично зношеного перевантажувача на відкритому складі вугілля №1 коксохімічного виробництва на більш сучасний та продуктивний.

Науково-дослідна робота та інтелектуальна власність

Щорічно на ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» спільно з провідними науково-дослідними підприємствами та організаціями України та країн ближнього зарубіжжя виконуються науково-дослідні роботи.  Комбінат підтримує тісні наукові зв’язки з ДВУЗ «ПДТУ», УкрДНТЦ «Енергосталь», НМетАУ, ВХИН, ЦНДІчермет ім. Бардіна та іншими.

За період з 2007 по 2010 роки на підприємстві проведена 71 науково-дослідна робота. Переважна більшість виконаних науково-дослідних робіт спрямована на створення нових видів продукції, підвищення якості продукції, що випускається, зниження ресурсо-  та енергоємності виробництва.

На ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» активно розвивається робота із захисту створюваних об’єктів  інтелектуальної власності. У 2007-2010 рр. комбінатом отримано 29 патентів України на винаходи та корисні моделі, якими захищені різноманітні інноваційні розробки спеціалістів комбінату. Підтвердженням високого рівня запатентованих технічних рішень стало отримання комбінатом у 2008 і 2010 роках нагород Всеукраїнського конкурсу «Винахід року». Так, у 2010 році група корисних моделей комбінату отримала спеціальну нагороду в номінації  «За комплексний підхід до утилізації відходів металургійного виробництва і охорону навколишнього середовища».

Результати виконуваних науково-дослідних робіт, запатентовані винаходи та корисні моделі застосовуються на комбінаті та дозволяють підвищити ефективність виробничого процесу.