Предприятия группы Метинвест Feedback

ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
Results
 

Охорона праці - один з глобальних пріоритетів розвитку комбінату і Групи Метінвест в цілому. Це - важлива складова для підвищення довіри до якості продукції і підвищення її конкурентоспроможності. Це один з принципів корпоративної соціальної відповідальності. Здоров'я і безпека наших співробітників - одна з важливих складових стратегії розвитку нашого комбінату і підприємств Групи Метінвест.

  • Діюча на комбінаті система керування промисловою безпекою і охороною праці побудована на принципах залучення персоналу всіх рівнів до зниження виробничих ризиків. Система передбачає організацію профілактичної роботи з попередження виробничого травматизму, професійних захворювань, а також практичні заходи з покращення умов праці.
  • Першочергова увага приділяється підвищенню рівня промислової безпеки, покращенню умов праці, організації та проведенню навчання працівників з питань безпеки праці.
  • На комбінаті упроваджений стандарт системи менеджменту охорони праці та професійного здоров’я OHSAS 18001:2007. Ми успішно його підтверджуємо щорічно.

На комбінаті розробляються і впроваджуються заходи, направлені на підвищення промислової безпеки і зниження рівня виробничого травматизму. 

  • Ми на постійній основі проводимо масштабну роботу з навчання персоналу та реалізації системних заходів з метою зниження рівня виробничого травматизму.
  • Працівники комбінату на 100% забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту: касками, респіраторами, рукавицями, окулярами та ін.
  • На підприємстві проводяться щоквартальні огляди-конкурси з охорони праці та промислової безпеки серед підрозділів комбінату.
  • На постійній основі ведеться навчання персоналу комбінату з питань охорони праці та промислової безпеки. Проводяться семінари для керівників різного рівня, організовано перегляд фільмів з охорони праці та промислової безпеки, які є наочним посібником необхідності дотримання техніки безпеки. Проводяться семінари з навчання корпоративним стандартам Групи МЕТІНВЕСТ в області охорони праці та промислової безпеки.
  • На незмінно високому рівні знаходиться робота громадських інспекторів з ОП. Вони постійно ведуть свою профілактичну роботу, беруть системну участь у щоквартальних оглядах-конкурсах серед структурних підрозділів комбінату.