Предприятия группы Метинвест Feedback

Металургійний комбінат «Азовсталь»
Results
 

Турбота про довкілля

Збереження довкілля та здоров'я населення - ключові питання для світової спільноти. Успішність бізнесу сьогодні неможлива без урахування його екологічної складової. Це широке поняття включає не лише вплив на природу і людину, але і питання виробничої безпеки і ефективності.

Разом з питанням підвищення ефективності виробництва пріоритетними для комбінату «Азовсталь» були і залишаються питання екології, безпеки праці і здоров'я. З метою досягнення лідируючих позицій зі зниження впливу на екологію і з підвищення рівня безпеки виробництва, на комбінаті вже сьогодні впроваджуються найпередовіші технології, спрямовані на чисту і безпечну роботу підприємства.

Рухаючись шляхом розвитку і техпереозброєння, комбінат досяг значимих успіхів у зниженні техногенного впливу на довкілля. Основними проектами, реалізація яких принесла найбільший екологічний ефект, є:

  • Виведення з експлуатації доменної печі №1 (зниження викидів на 2200 т на рік);
  • Реконструкція ДП-2 з оснащенням систем аспірації ливарного двору та скіпової ями системою автоматичного регулювання горіння газу і допалювання оксиду вуглецю на повітронагрівачах (зниження викидів в атмосферу на 785 т на рік);
  • Введення в експлуатацію КБ № 3-4 обладнаних системою безпилової видачі коксу з виведенням із експлуатації старої коксової батареї № 8 (зниження викидів в атмосферу на 300 т на рік);
  • Виведення з експлуатації мартенівського виробництва і повний демонтаж мартенівських печей (зниження викидів на 4087 т на рік, зниження скидань стічних вод в річку Кальміус на 30 млн. м3 на рік);
  • Капітальний ремонт аспіраційної установки відділення скачування шлаку конвертерного цеху (зниження викидів пилу на 50 т на рік);
  • Будівництво системи стримування бурого диму азотом на ливарному дворі ДП №5 і капітальний ремонт системи стримування бурого диму азотом на ливарному дворі ДП №3 (зниження неорганізованих викидів бурого диму на 50%).   

       Комплексна програма модернізації і реконструкції підприємств Групи Метінвест охоплює увесь спектр дії металургійного підприємства на природне довкілля, включаючи дію на атмосферне повітря, водні ресурси і відходи промислового виробництва, а також передбачає оснащення усіх металургійних агрегатів найсучаснішим очисним устаткуванням. При цьому екологічні інвестиції традиційно складають близько 22% від загального об'єму інвестицій в модернізацію виробництва. Так, на реалізацію заходів МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ" у 2013 році витратив більше 150 млн грн. У тому числі витрати на капітальні й поточні ремонти природоохоронного устаткування склали більше 21 млн грн.

       Головними подіями 2012-2013 року стали:

       • виведення з експлуатації і демонтаж застарілих коксових батарей № 5, 6, 7, в результаті зниження викидів склало 6200 т на рік;
       • виведення з експлуатації аглофабрики, в результаті зниження викидів склало 32878 тонн на рік, зниження скидань сточних вод в Азовське море на 4 млн м3 на рік. 

        Спільно з міською владою, громадськими екологічними організаціями міста і вченими Приазовського державного технічного університету комбінат активно бере участь в розробці маріупольської екологічної програми на 2012-2020 рр. До найбільш значимих заходів, розроблених і запропонованих комбінатом для включення в програму, можна віднести:

       • реконструкція газоочищення конвертерів зі збільшенням ефективності очищення і оснащення їх системою допалювання оксиду вуглецю (валове зниження викидів на 19800 т на рік);
       • реконструкція цеху сіркоочищення з доведенням ступеню очищення коксового газу від сірководню до 0,5 г/нм3 (зниження викидів діоксиду сірки на 300 т на рік);
       • капітальний ремонт системи аспірації ливарного двору із заміною електрофільтру (зниження викидів пилу на 340 т на рік);
       • будівництво комплексу утилізації дрібнодисперсних шламів оборотного циклу водопостачання газоочищення конверторів (зниження скидань суспендованих речовин на 600 т на рік);
       • впровадження систем сухих газоочищень колошникового газу на доменних печах (зниження скидання суспендованих речовин на 300 т на рік);
       • модернізація пилоочисних установок від технологічного устаткування конверторного цеху (зниження викидів пилу на 660 т на рік).  

       В результаті реалізації заходів згідно технологічної стратегії Групи Метінвест до 2020р., при збільшенні обсягів виробництва сталі на 35% зниження загальних викидів складе 25%, зниження скидань стічних вод складе 15%.

       У 2013 році комбінатом "АЗОВСТАЛЬ" вже досягнуті наступні результати: зниження викидів склало 29%, зниження скидань стiчних вод склало 12%.