Предприятия группы Метинвест Feedback

ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
Results
 

На комбінаті Азовсталь впроваджується програма «Бережливе підприємство»

28 Листопад 2011

На металургійному комбінаті Азовсталь Групи Метінвест впроваджується програма «Бережливе підприємство», спрямована на зниження витрат і втрат виробництва. Нині активна фаза впровадження програми проходить у рейкобалочному цеху комбінату.

З метою відповідності швидкозмінним вимогам ринку і очікуванням споживачів Метінвест впроваджує на своїх підприємствах тільки найсучасніші і високоефективні технології. Перед підприємствами компанії стоять серйозні завдання з оптимізації виробничих процесів, усунення різноманітних видів втрат, скорочення кількості простоїв технологічного устаткування, підвищення якості вироблюваної продукції.

Вирішити ці актуальні завдання покликана одна з довгострокових стратегічних ініціатив компанії, програма «Бережливе підприємство» - система тотального забезпечення якості і зменшення витрат, спрямована на зміцнення і розвиток конкурентних переваг, яка дозволяє активно залучити персонал до процесу безперервних покращень. Нині програма увійшла до активної фази впровадження в рейкобалочному цеху комбінату Азовсталь.

У підрозділі запущений базовий інструмент «Бережливого підприємства» - «5С», освоєння якого забезпечить основу для подальшого сприйняття ідеології безперервних покращень. Нині розпочата робота над «Путівником по втратах». Цей інформаційно-аналітичний документ відбиває причинно-наслідковий зв'язок виникнення відхилень фактичних значень КПЕ (ключових показників ефективності) від потенційно досяжних, призначений для виявлення першопричини існуючих втрат і розробки детальних заходів, спрямованих на їх усунення. «Путівник» дозволить забезпечити доступний візуальний матеріал для навчання персоналу цеху з питань підвищення ефективності.

Реалізація програми «Бережливе підприємство» спрямована на досягнення стратегічної мети Групи Метінвест у галузі  підвищення цінності продукції для клієнта, скорочення витрат і невиправданих втрат.